Interview met Menno Pronker:

Wat is coaching eigenlijk?
Coaching is geen doel op zich maar een middel om beter en prettiger te functioneren, zowel individueel en in samenwerking met anderen als ook tijdens lastige omstandigheden. Coaching stimuleert je om anders te kijken en daardoor ook anders te voelen en te handelen.

Wat is jouw rol als coach?
Ik leer mensen zelden iets nieuws. Ik help echter om de reeds aanwezige kennis en vaardigheden bewuster en effectiever toe te passen hetzij door slimme technieken, hetzij door het weghalen van overbodige mentale ballast.

Ik ben onder andere de spiegel om in te reflecteren, de camera om terug te kijken en in te zoomen, de omgekeerde verrekijker om afstand te nemen en de katalysator om vanuit mijn positie nuttige reacties te doen laten ontstaan.

Welke stijlen hanteer je?
Door actief te luisteren weet ik vaak snel ‘de vinger op de zere plek te leggen’ en als iets ingewikkeld lijkt versta ik de kunst om het simpel te maken. Niet om het ‘plat’ te slaan maar om tot oplossingen te komen.
Soms kan ik provoceren echter niet als doel op zich maar in constructieve zin en als ik advies geef dan doe ik dat niet theoretisch of zweverig maar op een relevante, effectieve en praktijkgerichte wijze.

Wanneer ben jij tevreden?
De gesprekken die ik voer zijn momentopnamen. Coaching snijdt pas hout als de deelnemer achteraf concludeert dat hij/zij dit niet had willen missen omdat het een constructieve bijdrage heeft geleverd aan het werk- en levensplezier.
Als ik dit een langere periode na ons coaching-traject krijg teruggekoppeld, ben ik pas tevreden.